| |     ћирилица | latinica  
Home
ΕΠΙΒΟΛΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ

Για λόγους προστασίας από την εισαγωγή μολυσματικών ασθενειών στο έδαφος της Δημοκρατίας της Σερβίας, επιτρέπεται η είσοδος σε πρόσωπα που ταξιδεύουν στη Δημοκρατία της Σερβίας και προέρχονται από χώρες που πλήττονται από την επιδημία COVID-19, με την προϋπόθεση να έχουν αρνητικό τεστ RT-PCR για τον ιό SARS-CoV -2, από εργαστήριο αναφοράς της χώρας από την οποία προέρχονται, δηλαδή από την οποία εισέρχονται στη Δημοκρατία της Σερβίας, εντός 48 ωρών από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων. Εξαιρούνται από την εφαρμογή αυτού του μέτρου όσοι προέρχονται από τις εξής χώρες: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο και Ουγγαρία.

Εάν υπάρχει καθυστέρηση αναφορικά με την είσοδο στη Δημοκρατία της Σερβίας, όχι με υπαιτιότητα του επιβάτη, αλλά κάποιου εξωτερικού παράγοντα που δεν μπορούσε να προβλεφθεί, αποφευχθεί ή εξαλειφθεί (καθυστέρηση πτήσης, αναχώρηση λεωφορείων, τρένων κ.λπ.), τότε το τεστ μπορεί να διενεργηθεί εντός 72 ωρών πριν από την είσοδό τους στη Δημοκρατία της Σερβίας.

Πρόσωπα τα οποία εισέρχονται στη Δημοκρατία της Σερβίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αντί του αρνητικού τεστ RT-PCR για τον ιό SARS-CoV -2, δίνατε να φέρουν και αρνητικό FIA Rapid τεστ ανίχνευσης αντιγόνου.

Υπήκοοι της Δημοκρατίας της Σερβίας και αλλοδαποί υπήκοοι στους οποίους χορηγήθηκε προσωρινή ή μόνιμη διαμονή στη Δημοκρατία της Σερβίας και οι οποίοι προέρχονται προέρχονται από χώρες που πλήττονται από την επιδημία COVID-19, (εκτός από την Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο και Ουγγαρία) και δεν φέρουν αρνητικό τεστ RT-PCR για τον ιό SARS-CoV -2, από εργαστήριο αναφοράς της χώρας από την οποία προέρχονται, δηλαδή από την οποία εισέρχονται στη Δημοκρατία της Σερβίας, ενώ πρόσωπα τα οποία ταξιδεύουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αρνητικό FIA Rapid τεστ ανίχνευσης αντιγόνου, εντός 48 ωρών από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων, κατά τον διαβατηριακό έλεγχο θα παραλαμβάνουν γραπτή ενημέρωση – προειδοποίηση σχετικά με την υποχρέωση συμμόρφωσης με τα μέτρα κατ΄ οίκον περιορισμού για 10 ημέρες από την άφιξή τους, καθώς και την υποχρέωσή τους να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο νοσοκομείο αναφοράς COVID-19 ή με τον τοπικό αρμόδιο φορέα δημόσιας υγείας εντός 24 ωρών από την άφιξή τους στη χώρα, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά την δήλωσή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.e-zdravlje.gov.rs.


Για την είσοδό τους στη Δημοκρατία της Σερβίας εξαιρούνται από τις ως άνω προϋποθέσεις:

1) Αλλοδαποί υπήκοοι που διέρχονται της Δημοκρατίας της Σερβίας. Η διέλευση για τους αλλοδαπούς πολίτες περιορίζεται και δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 12 ώρες από την είσοδό τους στη Δημοκρατία της Σερβίας •

2) Πληρώματα αεροσκαφών με τελικό προορισμό τη Δημοκρατία της Σερβίας •

3) Πληρώματα αεροσκαφών και επιβάτες που διέρχονται μέσω των διεθνών αερολιμένων της Δημοκρατίας της Σερβίας •


4) Διαπιστευμένα μέλη ξένων διπλωματικών και προξενικών αποστολών και γραφείων διεθνών οργανισμών, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους που είναι κάτοχοι ειδικών δελτίων ταυτότητας, δηλαδή δελτία ταυτότητας που εκδίδονται από το Υπουργείο Εξωτερικών και τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης•

5) Παιδιά έως 12 ετών, εάν ο γονέας, κηδεμόνας ή άτομο της οικογενείας τους που τα συνοδεύει έχει αρνητικό τεστ, εάν αυτό είναι απαραίτητο•


6) Αλλοδαποί υπήκοοι στους οποίους έχει χορηγήθηκε προσωρινή ή μόνιμη διαμονή στη Δημοκρατία της Σερβίας •

7) Μέλη ξένων στρατιωτικών, αστυνομικών και άλλων υπηρεσιών ασφαλείας που διέρχονται μέσω του εδάφους της Δημοκρατίας της Σερβίας ή έρχονται στη Δημοκρατία της Σερβίας για υπηρεσιακούς λόγους, μετά από σχετική ενημέρωση •

8) Πρόσωπα τα οποία έχουν εμβολιασθεί (δύο δόσεις εμβολίου και μία εάν εμβολιάσθηκαν με το εμβόλιο της AstraZeneca COVID-19 vaccine) στην Δημοκρατίας της Σερβίας και φέρουν σχετική βεβαίωση υγειονομικής αρχής.

Λοιπές εξαιρέσεις:
Ι.
Εξαιρούνται αλλοδαποί υπήκοοι κατά την εκτέλεση διεθνών μεταφορών, με σκοπό την παραλαβή ή εκφόρτωση εμπορευμάτων, ή με σκοπό τη μεταφορά προσώπων εντός ή μέσω της Δημοκρατίας της Σερβίας και συγκεκριμένα στην περίπτωση των κάτωθι πληρωμάτων:

1) φορτηγών οχημάτων κατά την εκτέλεση διεθνών οδικών μεταφορών. Σε περίπτωση διαμετακόμισης, ο χρόνος διέλευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 12 ώρες από την είσοδό τους στη Δημοκρατία της Σερβίας•

2) φορτηγών πλοίων που μεταφέρουν εμπορεύματα σε έναν από τους εγχώριους λιμένες. Σε περίπτωση διεθνούς διαμετακόμισης μέσω της Δημοκρατίας της Σερβίας, ο χρόνος διέλευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 90 ώρες για τους σχηματισμούς πλοίων και 60 ώρες για τα αυτοκινούμενα πλοία από την είσοδό τους στη Δημοκρατία της Σερβίας στην περίπτωση της ανάντη πλοήγησης και 72 ώρες για σχηματισμούς πλοίων και 54 ώρες για τα αυτοκινούμενα πλοία από την είσοδό τους στη Δημοκρατίας της Σερβίας στην περίπτωση της κατάντη πλοήγησης•

3) Λεωφορείων σε τακτικές και διεθνείς γραμμές μεταφοράς επιβατών, τόσο σε περιπτώσεις διαμετακόμισης όσο και στις περιπτώσεις όπου ο τελικός προορισμός ή η αφετηρία είναι η Δημοκρατία της Σερβίας•

4) Σιδηροδρομικοί συρμοί και το προσωπικό αυτών•

5) Ανθρωπιστικές αυτοκινητοπομπές, κατόπιν συνεννόησης μέσω διπλωματικής οδού•

ΙΙ

Εξαιρούνται πολίτες γειτονικών χωρών από παραμεθόριες περιοχές που εκτελούν γεωργικές εργασίες και έχουν κτήματα στο έδαφος της Δημοκρατίας της Σερβίας και οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν αποδεικτικά στοιχεία ιδιοκτησίας των κτημάτων τους ή δήλωση του ιδιοκτήτη των κτημάτων ότι απασχολούνται σε γεωργικές εργασίες στα κτήματά του υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

ΙΙΙ

Εξαιρούνται υπήκοοι γειτονικών χωρών οι οποίοι κατοικούν σε παραμεθόριες περιοχές και τα οποία απασχολούνται στο έδαφος της Δημοκρατίας της Σερβίας, στα οποία ο εργοδότης από τη Δημοκρατία της Σερβίας έχει εκδώσει σχετικό έγγραφο για την απασχόλησή τους •υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

ΙV

Εξαιρούνται πρόσωπα τα οποία παρέμεινα εκτός της Δημοκρατίας της Σερβίας λιγότερο από 48 ώρες και δεν φέρουν αρνητικό RT-PCR τεστ για τον ιό SARS-CoV -2 από εργαστήριο αναφοράς της Δημοκρατίας της Σερβίας εντός 48 ωρών από την έκδοσή του. Εάν υπάρχει καθυστέρηση αναφορικά με την είσοδο στη Δημοκρατία της Σερβίας, όχι με υπαιτιότητα του επιβάτη, αλλά κάποιου εξωτερικού παράγοντα που δεν μπορούσε να προβλεφθεί, αποφευχθεί ή εξαλειφθεί (καθυστέρηση πτήσης, αναχώρηση λεωφορείων, τρένων κ.λπ.), τότε το τεστ μπορεί να διενεργηθεί εντός 72 ωρών πριν από την είσοδό τους στη Δημοκρατία της Σερβίας.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Σέρβοι και αλλοδαποί υπήκοοι οι οποίοι εισέρχονται τη Δημοκρατία της Σερβίας για επαγγελματικούς λόγους, ενημερώνοντας εκ των προτέρων το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σερβίας, επιτρέπεται η είσοδός τους στη Σερβία υπό την προϋπόθεση ότι εντός 24 ωρών από την είσοδό τους θα πρέπει να υποβάλλουν στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σερβίας αρνητικό RT-PCR τεστ ή αρνητικό τεστ ανίχνευσης αντιγόνου για τον ιό SARS-CoV -2, από εργαστήριο αναφοράς της Δημοκρατίας της Σερβίας.
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σερβίας ενημερώνει άμεσα για την ημερομηνία εισόδου το Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων – Διεύθυνση Συνοριακής Αστυνομίας- το αργότερο 24 ώρες πριν την αναμενόμενη είσοδο.

Σε περίπτωση που το άτομο δεν υποβάλλει αρνητικό RT-PCR τεστ ή αρνητικό τεστ ανίχνευσης αντιγόνου για τον ιό SARS-CoV -2 εντός 24 ωρών από την είσοδό του στη χώρα ή σε περίπτωση που το τεστ είναι θετικό στον ιό SARS-CoV -2, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σερβίας ενημερώνει άμεσα την αρμόδια υγειονομική αρχή.
 


Print version
Important information
ΕΠΙΒΟΛΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ : ΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ
Δεξίωση στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Σερβίας στην Αθήνα
Ταξίδι στη Σερβία
Προβολή της ταινίας "Οι 358 φύλακες του Πίροτ"
ΝΙΚΟΛΑ ΤΕΣΛΑ - Ο Άνθρωπος από το μέλλον
Συνάντηση του Πρέσβη κου Ντούσαν Σπάσογιεβιτς με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κο Κωστή Χατζηδάκη
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΓΙΑ 100 ΣΕΡΒΟΠΟΥΛΑ
Republic of Serbia - Candidate for the UNESCO Executive Board 2019 - 2023
Πληροφορίες για το καλοκαιρινό σχολείο σερβικής γλώσσας
Αποτελέσματα υποτροφιών για το Καλοκαιρινό Τμήμα Σερβικής Γλώσσας για ξένους φοιτητές
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ
Ανακαλύψτε τη Σερβία
Επίσκεψη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου της Γιάγκοντινα στην Κόρινθο
Θεατρική παράσταση «Αστερόσκονη» σε κείμενα του Ντούσαν Κοβάτσεβιτς
Εορτάστηκε στην Ελλάδα η γιορτή του Αγίου Σάββα, ιδρυτή της σερβικής εκκλησίας και της εκπαίδευσης.
ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΣΝΙΑΣ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΟΛΟ
Συμπλήρωση 10 χρόνων από την αδελφοποίηση του Αλέξινατς με το Λαύριο
Πρεμιέρα της παράστασης "Πλούτος" του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγιεβιτς στην Επίδαυρο
Καλοκαιρινό σχολείο εκμάθησης σερβικής γλώσσας για το έτος 2018
Η Ελλάδα εταίρος της Σερβίας στην ευρωπαϊκή της πορεία
Συναντήσεις με πολιτικούς και επιχειρηματικούς εκπροσώπους στην Βόρεια Εύβοια
Συνάντηση του Πρέσβη της Δημοκρατίας της Σερβίας και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας
Απεβίωσε η Γκάγκα Ρόσιτς
Όταν το Πριγκιπάτο της Σερβίας και το Βασίλειο της Ελλάδος υπέγραψαν τη Συνθήκη Συμμαχίας
Η πρώτη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας της Δημοκρατίας της Σερβίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας, στις 13 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη
Κατάσταση επιτυχόντων υποψηφίων για το Θερινό Πρόγραμμα Σερβικής Γλώσσας για την περίοδο 10-28 Ιουλίου 2017.
Απεβίωσε ο πρώην πρέσβης της Σερβίας στην Ελλάδα Ντούσαν Μπατάκοβιτς
Αγώνας KROS RTS στην Αθήνα
Επίσημη επίσκεψη της Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Σερβίας κ. Μάγια Γκόϊκοβιτς
Παρουσίαση της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου «Η μαργαριταρένια πόλη» της Γκάγκα Ρόσιτς.