| |     latinica | english  
Насловна
Посетите Србију
СИЕПА

 

   
 
Контакт


 

Контакти за хитне случајеве:

+ 30210 / 777-43-44

 embassy.athens.consular@mfa.rs

 

Радно време
Понедељак - петак: 8:30 – 16:30 часова
Конзуларно одељење (рад са странкама): 09:00 - 12:00 часова

Празници

Адреса
106, Vasilissis Sofias Ave.
11527 АТИНА
ГРЧКА

Телефон: + 30210 / 777-43-44 Локација/Мапа
Телефон: + 30210 / 777-43-55 Конзуларна надлежност
Факс:       + 30210 / 779-64-36 Почасни конзули

E-mail: embassy.athens@mfa.rs

E-mail konzularni poslovi: embassy.athens.consular@mfa.rs
Интернет сајт: http://www.athens.mfa.gov.rs  
Конзуларно одељење Амбасаде 106, Vasilissis Sofias Ave., 11527 АТИНА, ГРЧКА

 

             

 

Актуелни режим уласка у Републику Србију


Влада Републике Србије је на седници одржаној 21. маја донела одлуку о престанку важења Одлуке о затварању свих граничних прелаза за улазак у Републику Србију, којом престаје да важи истоимена одлука од 19. марта, као и Одлуку о изменама и допунама Одлуке о проглашењу болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу. Одлуке су ступиле на снагу након објављивања у „Службеном гласнику“ и важе од 22. маја.


Поменутим одлукама гранични прелази за улазак у Републику Србију су отворени и од 22. маја функционишу у уобичајеном режиму. Припадници граничниих органа вршиће стандардне граничне провере у складу са Законом о граничној контроли и другим релевантним прописима.


Изменама и допунама Одлуке о проглашењу болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу укинута је мера забране уласка у Републику Србију, као и епидемиолошке мере за категорије домаћих и страних држављана. За улазак у Републику Србију више није потребна сагласност/дозвола  ни за улазак домаћих ни страних држављана.


Свим лицима за улазак у Републику Србију више није потребан негативан PCR тест нити им се одређује мера обавезне самоизолације, већ им се приликом пасошке контроле уручује писмено обавештење – здравствено упозорење, на српском и енглеском језику, о мерама којих се треба придржавати ради спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID 19.


Страни држављани, којима је рок важења привременог боравка у Републици Србији истекао након проглашењња ванредног стања у Републици Србији могу ући у Републику Србију најкасније до 1. jула 2020. године и законито поднети захтев за продужење привременог боравка у року од 30 дана од уласка у Републику Србију. 

Амбасада Републике Србије у Атини ће, у складу са овим Одлукама, наставити са пријемима захтева за издавање виза страним држављанима. 


 
ЗАМЕНА СРПСКИХ ВОЗАЧКИХ ДОЗВОЛА ЗА ГРЧКЕ

Документација уз захтев подноси се у Дирекцији за транспорт и комуникације надлежној за ваш регион, по основу места становања.
Потребна документација
1. Захтев – лична изјава у којој се наводе:
-Подаци о адреси становања.
-Порески број (ΑΦΜ).
-Да је возачка дозвола која је издата у Републици Србији важећа.
-Да нисте носилац друге возачке дозволе Грчке или друге државе-чланице ЕУ, или треће земље и да вам није одузета од стране било којих власти.
-Да ли желите да се наведе ваша крвна група у возачкој дозволи и да ли сте сагласни да се сачува у архиви возачких дозвола Министарства за инфраструктуру и транспорт.
Формулар можете наћи овде (υπεύθυνη δήλωση του άρθρο 8 του Ν.1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 Ν.2690/1999).
2. Фотокопија важећег пасоша.
3. Фотокопија било ког важећег јавног документа којим се потврђује боравак заинтересованог лица у Грчкој, као што је боравишна дозвола, потврда о достављању документације за добијање боравишне дозволе и др. У случају студента или ученика у Грчкој, који се већ налази у земљи бар шест месеци под тим својством, уместо наведеног документа потребно је да достави потврду факултета или школе којом се потврђује његов статус.
4. Две лекарске потврде, од лекара опште праксе и од офтамолога, као и фотокопије признаница о лекарским услугама. Лекарске потврде се добијају од лекара државних болница или приватних лекара који су регистровани. Имена тих лекара можете прибавити преко Дирекције за транспорт и комуникације надлежне за ваш регион (на основу места становања).
5. Захтев за штампање возачке дозволе. Формулар можете наћи овде ( Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης).
6. Три новије фотографије величине као за пасош, од којих се једна доставља Дирекцији за транспорт и комуникације и остале лекарима.
7. Доказ о уплати износа за издавање возачке дозволе (Αρχική χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας).
8. Доказ о уплаћеној такси у корист ТСА по категоријама возачких дозвола (Καταβολή παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ, ανά κατηγορία).
9.  Доказ о уплати износа за штампање возачке дозволе (Εκτύπωση άδειας οδήγησης).
Напомена: У вези са тачкама 7. 8. и 9. плаћање се обавља електронским путем преко е-параволо или пореских служби. Све додатне информације можете добити у Дирекцији за транспорт и комуникације надлежној за ваш регион, по основу места становања.


Споразум између Републике Србије и Републике Грчке о социјалном осигурању

Обавештавамо све суграђане да је Споразум између Републике Србије и Републике Грчке о социјалном осигурању, који је потписан је у Солуну 13. јула 2017. године и у Србији ратификован 2018. године, почетком децембра ратификован и у Парламенту Грчке и објављен у службеном гласилу Републике Грчке, број 198, део А, од 9. децембра 2019. године (можете погледати овде).


У складу са чланом 30. став 3 Споразум ће ступити на снагу 1. марта 2020. године. Истовремено, ће ступити на снагу и Административни договор за примену Споразума између Републике Србије и Републике Грчке о социјалном осигурању.


Споразум уређује област пензијског и инвалидског осигурања и примењује се на сва лица која су осигурана према српском и грчком законодавству у овој области, као и на лица која остварују права на давања по основу тих лица (чланови породица умрлих осигураника, односно корисника). Област здравственог осигурања није регулисана Споразумом.


Шта конкретно Споразум доноси и какву корист држављани Србије који бораве у Грчкој имају од њега, можете прочитати овде.


 
 
Важно саопштење – лажни сајт за гласање из иностранства

Ниједан орган државне управе не стоји иза сајта www.hocudaglasam.com на ком се наводи да грађани Републике Србије који живе у иностранству могу да оставе своје личне податке, као и копије личних докумената, како би могли да се пријаве за предстојеће изборе.
Званична процедура за пријаву грађана за гласање по месту боравишта у иностранству је прописана Законом о јединственом бирачком списку и Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку.
Та процедура подразумева подношење личног захтева преко дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије која те захтеве прописаним процедурама прослеђују општинским, односно градским управама према месту пребивалишта подносиоца захтева, након чега наведене управе доносе решење о упису податка у бирачки списак да че бирач на предстојећим изборима да гласа према месту боравишта у иностранству.
Моле се сви држављани Републике Србије да буду опрезни када је реч о остављању личних података и да сва питања и захтеве у вези са остваривањем бирачког права у иностранству подносе Амбасади Републике Србије.


Oбавештење за бираче са боравиштем у иностранству о остваривању бирачког права на изборима за народне посланике Народне скупштине Републике Србије

Председник Републике Србије је, 10. маја 2020. године, донео Одлуку о расписивању избора за народне посланике („Службени гласник РС“, број 68/20), којом је као датум одржавања избора одређен 21. јун 2020. године.


Републичка изборна комисија, као орган који спроводи поступак избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, донела је Решење, 11. маја 2020. године, о наставку изборних радњи.


Републичка изборна комисија је донела и Роковник за вршење изборних радњи према којем је утврђено да се захтеви држављана Републике Србије за гласање у иностранству примају најкасније до 30. маја 2020. године. Решење и Роковник се могу наћи на следећем линку:
https://www.rik.parlament.gov.rs/tekst/1553/izborna-dokumenta.php


Позивају се држављани Републике Србије са боравком у Републици Грчкој да се пријаве Амбасади Републике Србије у Атини или Генералном конзулату у Солуну (у зависности од јурисдикционог подручја) ради уписа у бирачки списак за гласаче који бораве у иностранству. У складу са Законом, пријаве ће се примати најкасније до 30.  маја 2020. године.


Напомињемо да је, сходно прописима, неопходно поднети нову пријаву без обзира на пријаве поднете раније ради учешћа на претходним изборима.


Формулар за пријаву можете преузети ОВДЕ


Попуњен и потписан формулар, заједно са копијом важећег пасоша или личне карте Републике Србије потребно је доставити Амбасади Републике Србије у Атини лично, поштом, телефаксом или на е-mail.


Амбасада Републике Србије (избори 2020)

106, Vasilissis Sofias Ave.

11527 Αθήνα

Телефакс: +30 210 364 1603

E-mail: embassy.athens.consular@mfa.rs

Провера да ли је лице уписано у Јединствени бирачки списак се може извршити електронским путем преко следећег линка: https://upit.birackispisak.gov.rs/


Уколико лице није уписано у Јединствени бирачки списак, преко Амбасаде Републике Србије у Атини може се поднети захтев за упис у Јединствени бирачки списак. Образац захтева можете преузети ОВДЕ.


У том случају, неопходно је поднети истовремено захтев за упис у Јединствени бирачки списак и захтев за упис у бирачки списак података да ће бирач гласати у иностранству.


Амбасада Републике Србије ће, по добијању коначног бирачког списка од Републичке изборне комисије, упутити позиве за гласање. Услов да би се бирачко место отворило у Амбасади Републике Србије у Атини је да буде најмање 100 пријављених бирача.
 


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСТЕКУ ВИЗА

Обавештавамо вас да се према члану 47. Законодавног акта од 13. априла 2020. (Α΄ 84) важење националних улазних виза (тзв. "радних виза"), које су одобрене грађанима трећих земаља у складу с одредбама закона 4251/2014 (Α΄ 80) и које су истекле након 11. марта 2020. или истичу до 31. августа 2020., аутоматски продужавају до 30. септембра 2020.

Током продуженог периода, држављани трећих земаља уживају сва права и обавезе проистекле из одговарајуће улазне визе коју поседују. У случају да држављанин треће земље који има националну визу напусти грчку територију током периода аутоматског продужења, предвиђеног истим, виза аутоматски престаје да важи од дана изласка са грчке територије.


Министарство спољних послова
Дневне вести 
Саопштења 
Фото галерија 


Народна скупштина

Председник Републике Србије

Влада Србије

Министарство спољних послова