| |     latinica | english  
Насловна
Допунска настава

Допунска школа у Атини


Дoпунска школа у Атини функционише у мрежи признатих школа Министарства просвете, науке и технолошког развоја  РС.
Настава се одвија по плану и програму прописаном Правилником о извођењу образовно – васпитног рада у иностранству.
Допунску наставу на српском језику могу да упишу  ученици старости од  6 до 16 година.
Настава је бесплатна.
Настава се реализује по групама, три часа недељно у блоку.

Слуша се три предмета, предвиђена правилником и то :

1. Српски језик;

2. Моја отаџбина Србија;

3. Основи културе српског народа. 


На крају првог полугодишта и на крају школске године ученици добијају књижице које издаје и оверава Амбасада РС у Атини, а на крају осмог разреда ученик добија и Уверење о завршеном посебном програму основног образовања и васпитања у иностранству.
 

За све додатне информације молимо да контактирате наставнице српског језика:

- за подручје Атине, Биљана Турањанин Николопулос, 693 323 2255,

- за подручје Солуна, Ана Џогановић, 693 095 2770,

- за подручје Крита, Вера Мулић, 694 526 7361,

- за подручје Волоса и Ларисе, Љубица Покрајац Псарос, 695 139 8574

 

Сајт српске школе http://www.srpskeskole.gr/


Верзија за штампу
Дијаспора
О дијаспори
Клубови и удружења
Медији
Допунска настава
Српска православна црква
Пројекти за дијаспору
Војни меморијали